Uitvaartkosten zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de wensen betreffende de uitvaart. Maar mede door de inzet van vrijwilligers kunnen wij de kosten voor nabestaanden op een aanvaardbaar peil houden en kunnen wij ons concurrerend opstellen ten opzichte van de grote(re) – veelal landelijk werkende – uitvaartorganisaties.

De gemiddelde kosten van een uitvaartverzorging in Hattem en naaste omgeving of een crematie in Zwolle variëren momenteel van € 6.000.- tot € 7.000.-. Dat zijn de bruto bedragen, dus exclusief de gratis diensten voor de leden met een totaalwaarde van € 2.630.-.

Verschillen worden onder andere veroorzaakt door de keuze van de kist, het aantal condoleancebezoekers en het wel of niet gebruik maken van een broodmaaltijd.

De genoemde bedragen zijn inclusief dankbetuigingen en de kosten van het openen en sluiten van een graf, dan wel de kosten van een crematie.

Wanneer gekozen wordt voor het begraven van de overledene op de algemene begraafplaats in Hattem moet daarnaast voor de huur en de (verplichte) afkoop van de gemeentelijke onderhoudsrechten voor een periode van 30 jaar rekening gehouden worden met een onkostenpost van ongeveer € 2.000.-.

Wanneer gekozen wordt voor crematie van de overledene kan de as van de overledene uitgestrooid worden. In de gemeente Hattem is dit mogelijk op het strooiveld van de algemene begraafplaats voor een tarief van € 136.-. Op deze begraafplaats is het ook mogelijk de as in een urn in een urnennis of in een urnengraf te plaatsen. Voor plaatsing van de urn en de huur van het graf of de nis en de (verplichte) afkoop van de gemeentelijke onderhoudsrechten voor een periode van 30 jaar moet in Hattem rekening gehouden worden met een onkostenpost van ongeveer € 2.300.- voor een urnengraf en € 1.400.- voor een urnennis.

Indien gekozen wordt voor een graf zal er ook rekening gehouden moeten worden met de kosten van een (eventueel) grafmonument. Hiervoor kunt u denken aan een onkostenpost van ongeveer   € 1.000.- voor een urnengraf en € 2.000.- voor een standaard graf.

In de genoemde bedragen van € 6.000.- tot € 7.000.- is geen rekening gehouden met een advertentie in een landelijk dagblad. De kosten voor een advertentie in het Nederlands Dagblad of in het Reformatorisch Dagblad zijn redelijk vergelijkbaar met de kosten van een advertentie in de Stentor. Maar voor het plaatsen van een advertentie in de overige landelijke dagbladen moet met een extra bedrag van ongeveer € 1.000.- rekening gehouden worden.

Voorterrein