Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Hattem e.o. is in 1924 opgericht als onderlinge begrafenisvereniging vanuit de achterliggende gedachte de uitvaart “van elkaar met elkaar” (naoberhulp) te verrichten in Hattem en aangrenzende gemeenten.

De vereniging heeft geen winstoogmerk, mag dit statutair ook niet hebben. Zij wil zorg dragen voor een stijlvolle en passende uitvaart voor haar leden en voor niet-leden.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie voor uitvaartorganisaties NARDUS, waardoor wij zijn verzekerd van de noodzakelijke voorlichting en begeleiding bij organisatorische en andere actuele zaken. Wij werken volgens de gedragscode van NARDUS. (klik hier voor de leveringsvoorwaarden NARDUS)

Door de aansluiting van onze organisatie bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, Postbus 92, 5600 AB Eindhoven, bent u bovendien verzekerd van eventuele bijstand van deze ombudsman. Mocht er onverhoopt iets niet goed zijn gegaan met een door ons geregelde uitvaart en kunnen wij er onderling niet uitkomen, dan zal de Ombudsman Uitvaartwezen hierover desgevraagd een bindend advies uitbrengen.

Onze uitvaartverzorgers zijn bekend met de plaatselijke situatie, zijn in het bezit van een landelijk erkend diploma en hebben de nodige ervaring opgedaan.